Nodig bij inschrijving

Nodig bij inschrijving en tariefcategoriën (A, B, C en X) 

We hanteren verschillende tariefcategorieën (A, B, C en X). Hieronder zie je welke tariefcategorie voor jou van toepassing is en wat je bij de sportdesk moet tonen.


Universiteit Utrecht 
Studentenbewijs van inschrijving 2016/17 en legitimatiebewijsCategorie A
Medewerkersrecente loonstrook en legitimatiebewijsCategorie B
AlumniUfonds alumnipas en legitimatiebewijsCategorie B
   
Hogeschool Utrecht 
Studenten(digitale) collegekaart 2016/17Categorie A
Medewerkersrecente loonstrook en legitimatiebewijsCategorie B
   
UMC Utrecht 
Medewerkersrecente loonstrook en personeelspasCategorie B
Partners van medewerkerseigen legitimatiebewijs en legitimatiebewijs en recente loonstrook van partnerCategorie B
Vrijwilligersondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijsCategorie B
Partners van vrijwilligersondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijsCategorie B
Gepensioneerdenondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijsCategorie B
   
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Studentencollegekaart 2016/17 en legitimatiebewijsCategorie A
Medewerkersrecente loonstrook en legitimatiebewijsCategorie B
   
Universiteit voor Humanistiek  
Studentencollegekaart en bewijs van inschrijving 2016/17Categorie A
Medewerkersrecente loonstrook en legitimatiebewijsCategorie B
   
Hubrecht Instituut 
Medewerkers werkgeversverklaring** en legitimatiebewijsCategorie B****
   
Westerdijk Fungal Diversity Institute 
Medewerkers werkgeversverklaring*** en legitimatiebewijsCategorie B****
   
Overige universiteiten in Nederland 
Studentenbewijs van inschrijving 2016/17 en legitimatiebewijsCategorie A
   
HBO-instellingen aangesloten bij de HBO-raad  
Studenten collegekaart en bewijs van inschrijving 2016/17Categorie B
   
Instellingen / bedrijven Utrecht Science Park (andere dan hierboven genoemd) 
Medewerkers recente loonstrook en legitimatiebewijsCategorie X
   
Particulieren 
OverigenlegitimatiebewijsCategorie C

 

*) Deze verklaring is op te vragen via e-mailadres: umcuit@umcutrecht.nl.

**) Deze is op te vragen via: personeelszaken@hubrecht.eu

***) Deze is op te vragen via: m.verweij@westerdijkinstitute.nl.

****) Bij aanschaf van een OlymPas voor minder dan zes maanden geldt tariefcategorie X (€ 31,90 per maand). Bij aanschaf van een OlymPas voor zes maanden of langer geldt tariefcategorie B (€ 24 per maand, of € 240 per jaar).

Bel de sportdesk via
(030) 253 4471
© Olympos 2017
design by flow