Nodig bij inschrijving en tariefcategoriën (A, B, C en X)

We hanteren verschillende tariefcategorieën (A, B, C en X). Hieronder zie je welke tariefcategorie voor jou van toepassing is en wat je bij de sportdesk moet tonen. Klik hier voor meer informatie over de tarieven van de OlymPas.

Instellingen
Wat mee te nemen
Tariefcategorie
Universiteit Utrecht
Studenten
digitale collegekaart 2023/24 en legitimatiebewijs
categorie A
Medewerkers
recente loonstrook en legitimatiebewijs
categorie B
Alumni
vriendenpas Utrechts Universiteitsfonds en legitimatiebewijs
categorie B
 
Hogeschool Utrecht
Studenten
(digitale) collegekaart 2023/24
categorie A
Medewerkers
recente loonstrook en legitimatiebewijs
categorie B
 
UMC Utrecht
Medewerkers
recente loonstrook en personeelspas
categorie B
Partners van medewerkers
eigen legitimatiebewijs en legitimatiebewijs en recente loonstrook partner
categorie B
Vrijwilligers
ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs
categorie B
Partners van vrijwilligers
ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs
categorie B
Gepensioneerden
ondertekende verklaring UMC* en legitimatiebewijs
categorie B
 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Studenten
collegekaart 2023/24 en legitimatiebewijs
categorie A
 
Universiteit voor Humanistiek
Studenten
collegekaart en bewijs van inschrijving 2023/24
categorie A
Medewerkers
recente loonstrook en legitimatiebewijs
categorie B
 
Hubrecht Instituut
Medewerkers
werkgeversverklaring** en legitimatiebewijs
categorie B
 
Westerdijk Fungal Diversity Institute
Medewerkers
werkgeversverklaring** en legitimatiebewijs
categorie B
 
Genmab****
Medewerkers
recente loonstrook en legitimatiebewijs
categorie X****
 
GenDx*****
Medewerkers
recente loonstrook en legitimatiebewijs
categorie X*****
 
QCQ*****
Medewerkers
recente loonstrook en legitimatiebewijs
categorie X*****
 
Overige universiteiten in Nederland
Studenten
bewijs van inschrijving 2023/24 en legitimatiebewijs
categorie A
 
ROC Midden Nederland
Studenten
(digitale) studentenkaart 2023/2024
categorie A
 
Grafisch Lyceum Utrecht
Studenten
digitale studentenkaart 2023/24
categorie A
 
Nimeto
Studenten
bewijs van inschrijving 2023/24 / (digitale) studentenkaart
categorie A
 
MBO Utrecht
Studenten
bewijs van inschrijving 2023/24 / (digitale) studentenkaart
categorie A
 
HBO-instellingen
Studenten
collegekaart en bewijs van inschrijving 2023/24
categorie B
 
Instellingen / bedrijven Utrecht Science Park
Medewerkers
recente loonstrook en legitimatiebewijs
categorie X
 
Particulieren
Overigen
legitimatiebewijs
categorie C

*)

Deze verklaring is op te vragen via e-mailadres: umcuit@umcutrecht.nl.

**)

Deze is op te vragen via: personeelszaken@hubrecht.eu

***)

Deze is op te vragen via: m.verweij@westerdijkinstitute.nl.

****)

Bij aanschaf van een OlymPas voor minder dan zes maanden geldt tariefcategorie X (€ 35,55 per maand). Bij aanschaf van een OlymPas voor zes maanden of langer geldt tariefcategorie B (€ 27,00 per maand, of € 270 per jaar).

*****)

 

Genmab-medewerkers betalen tarief X (= € 355,50) bij aanschaf van een jaarkaart bij Olympos, en kunnen vervolgens € 120 terugkrijgen van Genmab. Lever daarvoor einde jaar declaratieformulier + bewijs van betaling in bij Genmab. In feite kost een jaarkaart voor medewerkers van Genmab daardoor dus € 235,50 (omgerekend € 19,65 per maand).

******) Medewerkers van GenDx en QVQ vallen onder tariefcategorie X, maar hoeven niets te betalen omdat ze van hun werkgever een OlymPas jaarkaart cadeau krijgen.