Huisregels

Gebruiksregels

Elke gebruiker van de accommodatie of deelnemer aan het sportprogramma van Sportcentrum Olympos wordt geacht zich aan de gebruiksregels en omgangsvormen te houden. Deze zijn verkrijgbaar bij de Sportdesk of klik hier om ze te downloaden

Aansprakelijkheid en verzekering

Sportcentrum Olympos aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deelname aan het sportprogramma, blessures, verlies of beschadiging van goederen. Het afsluiten van een WA- en ongevallenverzekering wordt dan ook dringend geadviseerd. 

Controle OlymPas / sportkaart

Gebruikers van Sportcentrum Olympos moeten te allen tijde door middel van de OlymPas / sportkaart kunnen aantonen dat ze gerechtigd zijn gebruik te maken van de accommodatie en/of deel te nemen aan het sportaanbod (cursussen, groepslessen, vrij sporten en studentensportverenigingen).

Medewerkers van Sportcentrum Olympos controleren hierop regelmatig. Meer informatie over controle van de OlymPas / sportkaart kun je hier downloaden.  

OlymPas of sportkaart verloren

Bij de sportdesk kun je een duplicaat kaart aanschaffen. Dat kost € 8,60. Neem wel een geldig legitimatiebewijs mee.  

Lesuitval

Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt altijd naar vervanging gezocht. Indien mogelijk krijg je een alternatief programma aangeboden. Als er een les uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte van de docent), dan lees je dat op deze website bij lesuitval.

Let op: Alleen als er i.v.m. feestdagen twee cursuslessen uitvallen, dan wordt er een les ingehaald.  

Restitutie

Restitutie wordt niet verleend, tenzij er aanspraak gemaakt kan worden op het herroepingsrecht (zie Algemene Voorwaarden, artikel 6). OlymPas dagkaarten komen niet voor restitutie in aanmerking. 

Let op: Bij een blessure o.i.d. wordt ook geen restitutie uitgekeerd. De OlymPas kan tegen betaling van € 15,00 administratiekosten en inlevering van de OlymPas bij de sportdesk, tijdelijk worden stopgezet en op een later moment weer geactiveerd worden. Dit geldt ook voor leden van studentensportverenigingen (SSV's), waarbij dan tevens de SSV-registratie tijdelijk inactief gemaakt wordt. 

Cameratoezicht

Uit oogpunt van veiligheid voor klanten, medewerkers en eigendommen, maakt Sportcentrum Olympos gebruik van cameratoezicht.
In het sportcentrum bevindt zich een tiental camera’s waarvan de live-beelden te zien zijn op een monitor achter de sportdesk in de entreehal.
De cameraopnames worden na vierentwintig uur automatisch gewist. 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen tijdens openingstijden afgehaald worden bij de Sportdesk. Let op: na twee weken gaan de voorwerpen naar een liefdadigheidsinstelling.