Downloads

SSV-Wegwijzer

In de SSV-wegwijzer staat veel bruikbare informatie speciaal voor studentensportverenigingen (SSV’s) zoals subsidieregelingen, proeflessen, sportkaarten, kasten, sleutels, overnachtingen etc. 

Gebruiksregels en omgangsvormen

Elke gebruiker van de accommodatie of deelnemer aan het sportprogramma van Sportcentrum Olympos wordt geacht zich aan de gebruiksregels en de omgangsvormen te houden. Klik hier om ze te downloaden.

Controle sportkaart

Gebruikers van Sportcentrum Olympos moeten te allen tijden door middel van de OlymPas of sportkaart kunnen aantonen dat ze gerechtigd zijn gebruik te maken van de accommodatie en/of deel te nemen aan het sportaanbod (cursussen, vrij sporten, groepslessen en studentensportverenigingen). Medewerkers van Sportcentrum Olympos controleren hier regelmatig op. Meer informatie over controle van de lidmaatschapskaarten kun je hier downloaden

Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring van Sportcentrum Olympos te downloaden.